Úvod
Galéria
Ponuka/cenník
Mapa
Kontakty

PROFIRM s.r.o.
Paulínyho 28
040 01 Košice
Slovenská Republika

prevádzka:
Rampová 4
04001 Košice

email:
profirm@profirm.sk

tel. 0918 514942

Ponuka

autožeriav
crane


1. Liebber 55t
2. Terex DEMAG 40t
3. T-815 AD 28t
4. T-815 AD 20t
5. Praga V3S ČKD 8t


hod. sadzba
price per hour


100 €
60 €
49 €
46 €
30 €
s krakorcom
with max lenght


120 €
70 €
54 €
50 €
35 €

sadzba za km
price for km


3,50 €
2,50 €
1,50 €
1,50 €
1,30 €


Za každé započaté minúty sa účtuje pomerná časť zodpovedajúca celej polhodine.
Práce vykonané v deň pracovného pokoja, vo sviatok, nočná práca je podľa dohody.

Vieme zabezpečiť aj v nepretržitú prevádzku.